Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka na przełomie VII i VIII kadencji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/13/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Szczegóły