Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.02.2019 UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 UCHWAŁA NR IV/40/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez p. Panią Dorotę Z. w imieniu mieszkańców trzech bloków zlokalizowanych przy ul. Nieszawskiej 149 A, B i C Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 150/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Szczegóły
Przetargi 18.02.2019 Przetarg nieograniczony na 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE Nr 20/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 luty 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 18.02.2019 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE Nr 19/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 luty 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 12.02.2019 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 2/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 3/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14.01. 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora żłobka samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku ul. Widok 9 Szczegóły