Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 19.03.2019 Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 27/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń – pierwsze zadanie Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Przetargi 12.03.2019 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Przetargi 12.03.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 09.03.2019 Realizacja zadań publicznych 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 26/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 25/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku ul. Widok 9 Szczegóły