Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 44,34 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 41/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 27.03.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 27.03.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 37/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZCIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZADZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 34/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 31/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 30/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2019 roku Szczegóły