Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 18.04.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 maja 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 40/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z profilowaniem dróg gruntowych w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 181/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 ZARZĄDZENIE Nr 49/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 23/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru wykonawcy składu Gazety Samorządu Lokalnego „Zdrój Ciechociński” oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 15/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły