Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla rozbiórki istniejącej wieżowej stacji transformatorowej oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową linii elektroenergetycznej na działce nr 734/1 w Ciechocinku przy ulicy Św. Brata Alberta Szczegóły
Przetargi 26.04.2019 Przebudowa ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z rozbiórką i budową komina w kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 20a będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 52/19 BURMISTRZ CIECHOCINKA z dnia 03 kwietnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pani Iwony Ruteckiej Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 39/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pani Małgorzaty Kobusińskiej Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 51/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 54/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły