Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 89/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 88/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 87/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 86/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 84/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 83/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania czynności związanych z wyborem oferty cenowej na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przy ulicy Kopernika Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 93/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 92/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Przetargi 27.06.2019 Przetarg na budowę nawierzchni ul. Stawowej Szczegóły