Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 18.11.2019 Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka Szczegóły
Przetargi 15.11.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 15.11.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 15.11.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 15.11.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 4 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 176/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2020-2031 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 175/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
Przetargi 13.11.2019 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020-2021 Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 163/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania „Instalacja sieci punktów bezpłatnego dostępu do internetu hot-spot w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Wifi4EU” Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 144/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły