Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 09.12.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 185/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2019 Szczegóły
Przetargi 04.12.2019 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 178/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 177/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na najładniejsze iluminacje świąteczne Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 180/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 184/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.12.2019 ds. finansowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 183 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy usług w zakresie : konserwacji , sprzątania i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.11.2019 ds. finansowych Szczegóły