Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 31.12.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej , prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 31.12.2019 Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń – zadanie drugie Szczegóły
Przetargi 30.12.2019 Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń – zadanie pierwsze Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 149/2019 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2019 roku w sprawie organizacji systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 ZARZĄDZENIE Nr 179/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 26.11.2019 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szmurły – Słowackiego działka nr 927/2 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 196 /19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 23.12.2019 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.12.2019 ds. finansowych Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 186/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 grudnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły