Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 09.01.2020 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2020 ds. księgowości opłat Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 UCHWAŁA NR XVII/107/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
Przetargi 07.01.2020 Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 204/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 201/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 200/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 199/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 198/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów Szczegóły
Przetargi 31.12.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej , prowadzonej przez dzierżawcę. Szczegóły