Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 22/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 marca 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 21/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 20/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 19/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 marca 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 18/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 17/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 luty 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów wyznaczonych na dzień 28 lutego 2016 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych przy ul. Zdrojowa 27/17, Kopernika 19A/11 i Kopernika 15A/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiących własność gminy. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 16/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 luty 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 28.02.2017 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaskowej, ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 15/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 14/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2017 Szczegóły