Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 29.12.2020 dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Szczegóły
Przetargi 18.12.2020 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Szczegóły
Przetargi 17.12.2020 Przebudowa nawierzchni ul. Polnej – boczna odnoga – dojazd do nieruchomości Polna 14a Szczegóły
Przetargi 17.12.2020 Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 17.12.2020 Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 160981 C ul. Wojska Polskiego (od 0+000,00 do 0+316,44) wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego (od 0+000,00 do 0+560,00) na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 17.12.2020 Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Ciechocinku (od rowu w kierunku ul. Bema) Szczegóły
Przetargi 17.12.2020 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 10.12.2020 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych, nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń – ZADANIE DRUGIE Szczegóły
Przetargi 10.12.2020 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych, nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń – ZADANIE PIERWSZE Szczegóły
Przetargi 08.12.2020 Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej – III etap kompleksu wodnego Szczegóły