Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 84/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 83/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali w budynku położonym przy ul. Nieszawskiej 149 c. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 82/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/5 będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 81/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lub podnajmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 79/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Brzozowej w Ciechocinku wraz z budową kanalizacji deszczowej. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 78/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 BAJKA w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 77/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 76/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 75/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 74 /17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej oraz szaletu publicznego w parku Zdrojowym w Ciechocinku Szczegóły