Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XVIII/106/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/105/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XVIII/104/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/103/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XVIII/102/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINK A z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/101/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/100/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XVI i XVII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 16.08.2017 UCHWAŁA NR XVII/99/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 97/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku etap I Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 96/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Ciechocinku. Szczegóły