Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/126/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/125/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIII/124/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIII/123/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXI sesji Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/122/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/121/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/120/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/118/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/117/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły