Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/136/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXV sesji Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXV/135/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego we Włocławku na uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXV/134/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXV/133/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXV/132/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXV/131/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXIII i XXIV nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIV/130/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/129/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/128/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Szczegóły