Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego we Włocławku na uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/145/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/144/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscjowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/143/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/142/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/141/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/140/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/139/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/138/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/137/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły