Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHOCINKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/151/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXVI sesji Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ciechocinek do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXVI/147/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły