Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/176/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/175/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXX nadzwyczajnej, XXXI i XXXII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXII/174/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXII/173/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/171/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA NR XXXI/170/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/169/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/168/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 lutego 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 UCHWAŁA Nr XXX/167/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły