Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/197/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/196/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/195/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/194/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/193/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/192/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/190/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXIII i XXXIV nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/189/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/188/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Pani Marleny Orzechowskiej do usunięcia naruszenia prawa w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Ciechocinka przyjętego uchwałą nr XXXIX/487/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2002 r. Nr 131 poz. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIII/187/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalania opłat za korzystanie z tego parkingu Szczegóły