Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/207/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/204/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/203/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/202/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXV sesji Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/201/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/200/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/199/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. o wygaśnięciu członkostwa radnego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXV/198/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły