Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2017 Realizacja zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Organizacja imprez Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Dodatek Energetyczny Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Dodatek Mieszkaniowy Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Awans zawodowy nauczycieli Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych w pomieszczeniach Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez kulturalnych oraz promujących Ciechocinek organizowanych na otwartym powietrzu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły