Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2017 UCHWAŁA Nr I/1/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Sprawozdania 2006 Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 CZŁONKOWIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 POWOŁANIE I STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Ponowne wykorzystywanie Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Profilaktyka przeciwalkoholowa Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Realizacja zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły