Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/214/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/213/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/212/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/211/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/210/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXVI sesji Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 119/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 września 2017 roku w sprawie ochrony przed powodzią miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 118/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Sportu Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 117/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 116/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły