Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 9 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr IV/25/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 9 lutego 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 9 lutego 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z III sesji Szczegóły
Przetargi 04.10.2017 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja Teatru Letniego” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 122/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek lokali socjalnych Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 121/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Ciechocinku przy ul. Wojska Polskiego i Piaskowej. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 120/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 80/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie opracowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechocinka na czas wojny Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA Nr XXXVII/218/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie zewnętrznej procedury kontrolnej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/217/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Ciechocinka w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły