Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/5/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru składu osobowego pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/4/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/3/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/1/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr V/32/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr V/31/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z 19 marca 2015 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr V/30/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 marca 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr V/29/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 marca 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z IV sesji Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA Nr IV/27/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Ciechocinka do Gminnej Rady Pożytku Publicznego Szczegóły