Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/15/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między kadencjami. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/12/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLVII sesji VI kadencji Rady Miejskiej oraz I i II nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr II/11/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr II/10/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego. Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/9/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Ciechocinek do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/8/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ciechocinek do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/7/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 UCHWAŁA NR I/6/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich Szczegóły