Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XI/53/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR XI/52/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA Z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr X/50/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z 15 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr X/49/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR X/48/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR X/47/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr X/46/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 czerwca 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr X/45/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 czerwca 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z IX sesji Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 130/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 września 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły