Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/63/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/60/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. o przyjęciu regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/59/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/58/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR XII/57/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinka na lata 2015-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/56/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/55/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z X i XI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek Szczegóły