Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 128/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 września 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 127/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 września 2017 r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 126/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 września 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 125/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 września 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego/Informacyjnego Host Nation Support (HNS) Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 87/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2017 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XVI/98/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XVI/97/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XVI/95/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XVI/94/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Szczegóły