Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 130/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 listopad 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów wyznaczonych na dzień 28 listopada 2016 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkali mieszkalnych przy ul. Zdrojowa 27/17, Widok 2/1, Kopernika 19A/11 i Kopernika 15A/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiących własność gminy. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 129/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru robót dotyczących budowy skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku przy ul. Kopernika 18 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 128/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 9 grudnia 2016 roku odnośnie świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 127/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 122/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku i wdrożenia procedury oceny ryzyka zawodowego Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 121/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 120/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 143/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 października 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 19/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 16 lutego 2016 roku odnośnie sprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr 434/12 o pow. 0,0058 m2 przy ul. Kopernika w Ciechocinku. Szczegóły