Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA Nr XXXVIII/227/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej przepisy porządkowe Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/224/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/223/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru Medalu Honorowego Stanisława Staszica, zasad i trybu jego nadawania i wręczania Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/222/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVIII/221/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXVII sesji Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 154/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły