Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 117/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 24.08.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2019 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku działka nr 1302/1 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 114/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 14.08.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 14.08.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 13.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 105/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Przetargi 13.08.2019 Remont szaletu miejskiego w parku Tężniowym Szczegóły
Przetargi 07.08.2019 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – II ETAP Szczegóły
Przetargi 07.08.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Strategia Rozwoju Gminy Szczegóły