Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok

Załączniki :
Ogłoszenie w BZP
SIWZ
Wzór Umowy
Załącznik nr 1
Herb
Oświadczenia wykonawcy

Projekty, przedmiary i specyfikacje : 
Oświetlenie – Osiedle Królów

Oświetlenie – Widok
Oświetlenie – Związkowców

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Zestawienie złożonych ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

termin realizacji do 31.07.2019r.
termin składania ofert 04.03.2019r.
wadium 30.000,00,-

    • Nr przetargu n/d

Informacje

Rejestr zmian