Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 36/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 UCHWAŁA Nr XLIV/261/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIII sesji Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/272/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/271/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/266/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 UCHWAŁA NR XLIV/264/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Wojska Polskiego 14 Szczegóły