Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/313/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z LII sesji Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/314/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/315/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka w latach 2015-2017 Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/316/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/317/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/318/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/319/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/320/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/321/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 155/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Sportu Szczegóły