Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 131/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Raczyńskich w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 159/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. wykonania zabiegów pielęgnacyjno formujących wraz z usunięciem jemioły i utylizacją gałęzi z drzew w pasie drogowym ul. Warzelnianej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 158/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. przeniesienia serwerowni monitoringu wizyjnego miasta Ciechocinka z budynku Komisariatu Policji do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 19 oraz przeniesienie części wizyjnej(podgłądowej) do budynku administracyjnego na Campingu przy ul. Kolejowej 4” Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji i linii oświetleniowej na działkach nr 645, 644/9, 643 i 637/1 w Ciechocinku przy ulicy Sowińskiego”. Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 139/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 129/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 156/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 162/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 11.12.2018 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Klauzule informacyjne dot. Rady Miejskiej Szczegóły