Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2018 Komunikat ws czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z organizowaną uroczystością w dniu 3 maja 2018r. Szczegóły
Przetargi 23.04.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 UCHWAŁA Nr I/3/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 UCHWAŁA Nr I/2/16 MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CIECHOCINKU z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 125 wraz z przyłączem gazowym n/c dn 63 na działkach nr 2296/22, nr 2296/27 położonych przy ulicy Bema w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa odcinka gazociągu n/c dn 110 oraz dn 90 wraz z przyłączami gazowymi n/c dn 63 na działkach nr 2105/1, nr 2105/14, nr 2105/15, nr 2105/13, nr 2163, nr 2155/1, nr 2146/2, położonych w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek”. Szczegóły
Przetargi 16.04.2018 Dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.04.2018 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – ds. dróg miejskich Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Dnia 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Ciechocinku będzie NIECZYNNY Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 40/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę nowego samochodu lekkiego ratowniczorozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły