Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.01.2019 ZARZĄDZENIE Nr 168/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2018r. Szczegóły
Przetargi 28.12.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 stycznia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 28.12.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 stycznia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 28.12.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 stycznia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Materiały informacyjne Miejskiej Rady Seniorów Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – grudzień 2018 Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 141/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem fragmentu nawierzchni ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 136/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenia wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły