Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/319/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/320/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/321/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 155/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Sportu Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 149/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Sportu w Ciechocinku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 147/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha”, ul. Polna 8 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 25.11.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej śr/c w działce nr 758/7 i 758/6 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej” Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 143/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 144/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 października 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 25.11.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok, działka nr 1076/2 Szczegóły