Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 45/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 09.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 42/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 09.05.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 czerwca 2018 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli Szczegóły
Przetargi 02.05.2018 TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 02.05.2018 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego 29/5 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 2055/2 w Ciechocinku, ulica Sportowa” Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi publicznej ul. Reymonta na działkach oznaczonych numerami 1242/2, 1268/1, 1271/10, 1273/105, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Przetargi 25.04.2018 Budowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia Szczegóły