Typ Data Tytuł
Przetargi 30.11.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 30.11.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 30.11.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/313/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z LII sesji Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/314/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/315/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka w latach 2015-2017 Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/316/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA Nr LIII/317/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR LIII/318/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły