Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 169/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z malowaniem pomieszczenia gospodarczego kierowców wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 174/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 179/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 178/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 175/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodami potwierdzenia oraz weryfikacji sald aktywów i pasywów Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 177/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 176/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 171/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn: „ odświeżenie i malowanie pomieszczeń biurowych nr 1, 4, 5, 6 oraz korytarzy na parterze i I piętrze wraz z klatką schodową je łączącą w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19” Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 165/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 164/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły