Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/7/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji kultury, rekreacji i edukacji Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/8/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/9/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego obchodów Święta Seniora i Koncertu dla Seniorów Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Petycja mieszkańców bloków mieszkaniowych przy ul. Nieszawskiej 149ABC ws przywrócenia linii autobusowej przy ul. Nieszawskiej, obejmującej przystanej autobusowy przy ul. Nieszawskiej, przy Cmentarzu Komunalnym Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2019 r. do 30.11.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 172/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 180/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły