Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 111/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na remont nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I (od km 0.650,00 do km 1.665,00) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 106/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z urządzeniem placu zabaw wraz z wykonaniem niezbędnych dojść, na części działki nr 1324/8 położonej w Ciechocinku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 102/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Realizacja zadań publicznych Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr I/1/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczacego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr I/2/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczacego Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr I/3/18 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/4/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/5/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji zdrowia i rehabilitacji oraz spraw socjalnych Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Uchwała Nr II/6/2018 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji infrastruktury komunalnej Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły