Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 156/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 162/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 11.12.2018 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Klauzule informacyjne dot. Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 2018-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły