Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/279/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 UCHWAŁA Nr XLVIII/278/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 21 maja 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz XLVI i XLVII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Przetargi 07.06.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii oświetleniowej ulicy Nowej w Ciechocinku, działka nr 723/4” Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Odbudowa Hotelu Müllera wraz z garażem podziemnym na terenie działek nr 1158/4, 1158/3, 1158/6 i 1158/20 w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Realizacja zadań publicznych 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE Nr 52/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 21.05.2018 roku odnośnie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Inspektor Ochrony Danych Szczegóły