Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 10/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2019 Szczegóły
Przetargi 29.01.2019 Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla rozbudowy istniejącego budynku sanatoryjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1295/99 położonej w Ciechocinku przy ulicy Mickiewicza” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa gazociągu na działkach nr 706, 1233/5 i 1233/4 w Ciechocinku przy ulicy Piłsudskiego” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 59/1 w Ciechocinku ul.Wołuszewska” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej Szczegóły
Przetargi 28.01.2019 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Szczegóły
Przetargi 25.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2019 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 44,34 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku, działka nr 530/37 KW WL1A/00022650/6 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 157/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły