Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru delegata Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ciechocinek do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Informacja dot. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Żytnia Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 166/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Reymonta i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 170/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem fragmentu nawierzchni drogi gminnej oraz przepustu „rowu opaskowego” w ciągu ulicy Bema Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 167/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 114/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły