Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/259/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jarosława J. w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych na terenie uzdrowiska Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/260/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 21/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 18/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 31.01.2018 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 20/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 17/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Dodatkowe dyżury dla podatników w sprawie JPK w Urzędzie Skarbowym Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 22/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na konserwację, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. Szczegóły
Przetargi 06.02.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2018 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły