Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 87/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku dotyczącego dowozu ucznia Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 85/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych dzieła pn.”Łańcuch Burmistrza Ciechocinka oraz Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 81/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 84/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 18 będącego własnością Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Gmina Ciechocinek pozyskała dofinansowanie projektu pn.: ”Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 71/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 67/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem — wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 75/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE Nr 64/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 12.06.2018 roku odnośnie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu Szczegóły