Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora żłobka samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku ul. Widok 9 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 11/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 5/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 15.02.2019 Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Nieodpłatna pomoc prawna Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Profil ePUAP Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechocinka w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 11.02.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły