Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul.Topolowej na działce nr 2382 , położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 92/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 94/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych Dzieła pn.„Sztandar oraz głowicę indywidualną wraz z drzewcem” Szczegóły
Przetargi 02.08.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ciechocinka na okres 3 lat Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 89/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 lipca 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Przetargi 27.07.2018 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Zdrojowa działka nr 1158/14 Szczegóły
Przetargi 26.07.2018 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Zdrojowa działka nr 1158/24 Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 90/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 86/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły