Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 107/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia ulicznego ul. Reymonta w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 109/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 80/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw lokalizacji parkingu buforowego dla Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 105/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. Budowa linii kablowej nN o,4kV wraz z rozdzielnicą szafową naziemną, na działkach oznaczonych numerami: 2375/6, 2375/1, 2375/11, 2366, 2367/9, położonych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1242/2, 1273/105, 1242/1 i 1271/10 w Ciechocinku przy ulicy Reymonta” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CIECHOCINEK STOCZNIOWIEC obwód 500 ulica: Polna Szczegóły
Przetargi 28.08.2018 Remont nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I (od km 0.650,00 do km 1.665,00) Szczegóły
Przetargi 28.08.2018 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 września 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Wybory Szczegóły