Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 30/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. budowa szpitala z parkingiem w kondygnacji budynku wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 729/1 i nr 729/2 położonych przy ul. Św. Brata Alberta w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości przyłączenia się do akcji zbierania podpisów pod rocznicową deklaracją Odzyskania przez Polskę Niepodległości, prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko — Pomorskiego. Szczegóły
Przetargi 19.03.2019 Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 27/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń – pierwsze zadanie Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Przetargi 12.03.2019 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Przetargi 12.03.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły