Typ Data Tytuł
Artykuł 02.04.2019 INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH WE WŁOCŁAWKU z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 ZARZĄDZENIE Nr 49/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zaproszenie do zbiórki krwi w Wagańcu w dniu 1 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 23/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru wykonawcy składu Gazety Samorządu Lokalnego „Zdrój Ciechociński” oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły